STOWARZYSZENIE "ZAWSZE W FORMIE"

STOWARZYSZENIE "ZAWSZE W FORMIE"
REGON:
38196627900000
NIP:
118-218-56-19
KRS:
0000761150
 
 
Data utworzenia:
2018-12-05
Data rejestracji:
2018-12-05
Data rozpoczęcia działalności:
2018-12-05
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-12-05
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Gwiaździsta 29
Miasto:
Warszawa
Poczta:
01-651 Warszawa

Data dodania: 2018-12-05

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

MCS GROUP SP. Z O.O. 0000761077
ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów

APOLLO SP. Z O.O. 0000761443
ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

HELIOS STAR SP. Z O.O. 0000761004
ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

SADVANT SP. Z O.O. 0000761790
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

BBMM SP. Z O.O. 0000761766
ul. Bursaki 6A, 20-150 Lublin

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS