STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW W MASZEWIE

STOWARZYSZENIE RADY RODZICÓW W MASZEWIE
REGON:
38280999000000
NIP:
856-190-19-28
KRS:
0000776293
 
 
Data utworzenia:
2019-03-12
Data rejestracji:
2019-03-12
Data rozpoczęcia działalności:
2019-03-12
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-03-13
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Jedności Narodowej 7
Miasto:
Maszewo
Poczta:
72-130 Maszewo

Data dodania: 2019-03-13

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

MALINAX SP. Z O.O. 0000777072
ul. Młynarska 42, 01-717 Warszawa

ZONEQ SP. Z O.O. 0000776903
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 20, 04-434 Warszawa

BIONICO SP. Z O.O. 0000777765
ul. Wojska Polskiego 29, 11-400 Kętrzyn

ASE-BUD SP. Z O.O. 0000778763
ul. Złota 7, 00-019 Warszawa

MANASYK SP. Z O.O. 0000777214
ul. Juliana Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS