STOWARZYSZENIE "PIEŃCZYKOWIACY"

STOWARZYSZENIE "PIEŃCZYKOWIACY"
REGON:
38225919900000
NIP:
719-157-17-62
KRS:
0000765586
 
 
Data utworzenia:
2019-01-07
Data rejestracji:
2019-01-07
Data rozpoczęcia działalności:
2019-01-07
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-01-08
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
Pieńczykowo 24
Miasto:
Pieńczykowo
Poczta:
19-206 Rajgród

Data dodania: 2019-01-08

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

OUTSOURCE SP. Z O.O. 0000767277
ul. Swobodna 1, 50-089 Wrocław

VAPE ROLL SP. Z O.O. 0000767290
ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok

VIET SMAK SP. Z O.O. 0000766983
ul. Nadrzeczna 5F, 05-552 Wólka Kosowska

PROFIBAU INVEST SP. Z O.O. 0000766401
ul. Powstańców Śląskich 78, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

UNYTE SP. Z O.O. 0000767124
ul. Srebrna 3, 00-810 Warszawa

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS