STOWARZYSZENIE "NESTOR KLUB"

STOWARZYSZENIE "NESTOR KLUB"
REGON:
38252468400000
NIP:
682-177-98-78
KRS:
0000769959
 
 
Data utworzenia:
2019-02-06
Data rejestracji:
2019-02-06
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-06
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-07
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
Łętkowice 113
Miasto:
Łętkowice
Poczta:
32-107 Radziemice

Data dodania: 2019-02-07

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

DORAB SP. Z O.O. 0000772050
ul. Szamotulska 40, 60-366 Poznań

BUSINESS HARMONY SP. Z O.O. 0000771620
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

SKY INVESTMENTS ZAWADY SP. Z O.O. 0000771307
ul. Burysława 2, 61-067 Poznań

LS INWESTYCJE SP. Z O.O. 0000771478
ul. Zawieprzycka 8J, 20-228 Lublin

ROTATA GROUP SP. Z O.O. 0000770735
ul. Francuska 35, 40-027 Katowice

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS