STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHICZNEGO STRICTE

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PSYCHICZNEGO STRICTE
REGON:
38251103200000
NIP:
852-265-39-23
KRS:
0000769881
 
 
Data utworzenia:
2019-02-06
Data rejestracji:
2019-02-06
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-06
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-06
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
al. Piastów 71
Miasto:
Szczecin
Poczta:
70-330 Szczecin

Data dodania: 2019-02-06

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

BEDU SERWIS INSTALACYJNY SP. Z O.O. 0000771340
ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

EVEREST SP. Z O.O. 0000770573
ul. Maciejowicka 3, 04-716 Warszawa

IN LAW SP. Z O.O. 0000770264
ul. Międzyleska 3 A, 50-514 Wrocław

NA POKOLENIA 0000771826
Lubcza 72, 28-330 Lubcza

TRZEB SP. Z O.O. 0000771094
ul. Piastowa 14, 05-400 Otwock

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS