STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŁOWIECTWA GRODZISKO

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ŁOWIECTWA GRODZISKO
REGON:
38253404000000
NIP:
681-207-51-26
KRS:
0000770210
 
 
Data utworzenia:
2019-02-08
Data rejestracji:
2019-02-08
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-08
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-08
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
Raciechowice 75
Miasto:
Raciechowice
Poczta:
32-415 Raciechowice

Data dodania: 2019-02-08

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

AGKU SP. Z O.O. 0000771483
ul. Edwarda Kołaczkowskiego 4, 20-787 Lublin

LOWPODS SP. Z O.O. 0000771116
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

B2BHELLO SP. Z O.O. 0000772087
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

"BORN TO FLY" SP. Z O.O. 0000770100
ul. Główna 102 A, 55-010 Święta Katarzyna

PIJ BIS SP. Z O.O. 0000769470
ul. Rogowska 3, 54-440 Wrocław

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS