STOWARZYSZENIE "KOALICJA DLA GMINY ZIELONKI"

STOWARZYSZENIE "KOALICJA DLA GMINY ZIELONKI"
REGON:
38198300700000
NIP:
513-025-78-17
KRS:
0000761243
 
 
Data utworzenia:
2018-12-07
Data rejestracji:
2018-12-07
Data rozpoczęcia działalności:
2018-12-07
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-12-07
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Na Ogrody 31
Miasto:
Zielonki
Poczta:
32-087 Zielonki

Data dodania: 2018-12-07

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

AWTOTRANS SP. Z O.O. 0000762067
ul. Staroopatowska 24, 26-600 Radom

FONTWELL SP. Z O.O. 0000762502
ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

AE CARGO SP. Z O.O. 0000762452
ul. Tadeusza Konicza 3, 65-187 Zielona Góra

GETIES SP. Z O.O. 0000761599
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

UVERA S.A. 0000762259
ul. Dr. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS