STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA "MEGAWAT" W POŁAŃCU

STOWARZYSZENIE KLUB SENIORA "MEGAWAT" W POŁAŃCU
REGON:
38251196000000
NIP:
866-174-05-83
KRS:
0000770116
 
 
Data utworzenia:
2019-02-06
Data rejestracji:
2019-02-06
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-06
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-06
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Ruszczańska 23
Miasto:
Połaniec
Poczta:
28-230 Połaniec

Data dodania: 2019-02-06

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA SP. Z O.O. 0000770657
ul. Ignacego Krasickiego 2, 46-300 Olesno

GENERAL INFORMATICS SP. Z O.O. 0000770610
ul. Czcibora 20, 71-667 Szczecin

NAMIGO SP. Z O.O. 0000769832
ul. Bolesława Chrobrego 7D, 58-160 Świebodzice

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM" W ŁODYGOWICACH 0000770667
ul. Postępu Rolniczego 1, 34-325 Łodygowice

KING-OIL.IKMP SP. Z O.O. 0000770469
ul. Jaktorowska 40, 96-300 Żyrardów

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS