STOWARZYSZENIE EKSPLORACYJNO-HISTORYCZNE "BIAŁY KRUK"

STOWARZYSZENIE EKSPLORACYJNO-HISTORYCZNE "BIAŁY KRUK"
REGON:
38310447000000
NIP:
591-170-77-29
KRS:
0000781865
 
 
Data utworzenia:
2019-04-12
Data rejestracji:
2019-04-12
Data rozpoczęcia działalności:
2019-04-12
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-04-15
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
Rekownica 15
Miasto:
Rekownica
Poczta:
83-422 Nowy Barkoczyn

Data dodania: 2019-04-15

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

EKOPOLBUD SP. Z O.O. 0000782388
ul. Romana Dmowskiego 6A, 62-500 Konin

CHATA POLSKA SIEĆ S.A. 0000781295
ul. Stanisława Zwierzchowskiego 25, 61-249 Poznań

OZI SP. Z O.O. 0000782395
ul. Władysława Jagiełły 9A, 70-260 Szczecin

KSIĘGOWOŚĆ I KADRY SP. Z O.O. 0000781999
ul. Macierzy Szkolnej 3, 43-400 Cieszyn

OPEN MIND POLAND SP. Z O.O. 0000781711
ul. Jaworowa 19, 05-830 Nadarzyn

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS