SMART SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SMART SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
REGON:
38250827700000
NIP:
899-285-75-34
KRS:
0000770207
 
 
Data utworzenia:
2019-02-04
Data rejestracji:
2019-02-04
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-04
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-06
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Kawalerzystów 17
Miasto:
Wrocław
Poczta:
53-004 Wrocław

Data dodania: 2019-02-06

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

MIRTH CONSULTING SP. Z O.O. 0000772037
ul. Bielska 5, 09-400 Płock

DEVELOPIC SP. Z O.O. 0000771599
ul. Elektryczna 13, 00-137 Warszawa

HUB360 SP. Z O.O. 0000772070
ul. Prosta 69, 02-495 Warszawa

WHM OFFICE SUPPLIES SP. Z O.O. 0000771641
ul. Elektoralna 13, 00-137 Warszawa

DKM MEDIA SP. Z O.O. 0000771547
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS