POLSKI SOLAR PROJECT 52 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLSKI SOLAR PROJECT 52 SP. Z O.O.
REGON:
38183165100000
NIP:
897-186-13-12
KRS:
0000758169
 
 
Data utworzenia:
2018-11-16
Data rejestracji:
2018-11-16
Data rozpoczęcia działalności:
2018-11-16
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-11-19
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Rzeźnicza 28
Miasto:
Wrocław
Poczta:
50-130 Wrocław

Data dodania: 2018-11-19

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. WBH SP. KOM. 0000761177
ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn

GROUPE AVENIR SP. Z O.O. 0000762418
ul. Adama Mickiewicza 37, 01-625 Warszawa

NOWE LOKUM SP. Z O.O. 0000761507
ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice

MVT SP. Z O.O. 0000762741
ul. Zenitowa 9, 93-480 Łódź

POLTRIX SP. Z O.O. 0000762006
ul. 1 Maja 136, 25-614 Kielce

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS