POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII

POLSKA FEDERACJA PSYCHOTRAUMATOLOGII
REGON:
38282095100000
NIP:
957-111-41-38
KRS:
0000776043
 
 
Data utworzenia:
2019-03-12
Data rejestracji:
2019-03-12
Data rozpoczęcia działalności:
2019-03-12
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-03-14
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Brzozowa 15
Miasto:
Gdańsk
Poczta:
80-243 Gdańsk

Data dodania: 2019-03-14

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

ADMAR-BUS SP. Z O.O. 0000774903
szosa Toruńska 13-15, 86-300 Grudziądz

PV DĄBRÓWKA SP. Z O.O. 0000775154
ul. Szczęśliwicka 54, 02-353 Warszawa

STOWARZYSZENIE SERCE SZCZEPINA 0000776509
ul. Stefana Czarnieckiego 16, 53-651 Wrocław

WZ6 SP. Z O.O. 0000775390
ul. Tadeusza Kościuszki 82, 50-441 Wrocław

SD-INVEST SP. Z O.O. 0000776271
ul. Pomorska 7, 90-201 Łódź

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS