PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE FOOTBALL DREAMS PASSION

PIŁKARSKIE STOWARZYSZENIE FOOTBALL DREAMS PASSION
REGON:
38252773100000
NIP:
759-174-94-42
KRS:
0000770443
 
 
Data utworzenia:
2019-02-07
Data rejestracji:
2019-02-07
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-07
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-07
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Elizy Orzeszkowej 7C
Miasto:
Ostrów Mazowiecka
Poczta:
07-300 Ostrów Mazowiecka

Data dodania: 2019-02-07

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

MALKER II SP. Z O.O. 0000770917
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

SHALFEJ SP. Z O.O. 0000771972
ul. Baldachówka 6, 35-061 Rzeszów

LUNATIVE SP. Z O.O. 0000772553
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

CAVATINA SPV 11 SP. Z O.O. 0000771297
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków

LEMON HOTELE SP. Z O.O. 0000770941
Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS