MARBUT SPÓŁKA SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MARBUT SPÓŁKA SP. Z O.O. SP. Z O.O.
REGON:
38195244900000
NIP:
838-186-80-17
KRS:
0000760900
 
 
Data utworzenia:
2018-12-04
Data rejestracji:
2018-12-04
Data rozpoczęcia działalności:
2018-12-04
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-12-04
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Środkowa 2D
Miasto:
Korytów A
Poczta:
96-300 Żyrardów

Data dodania: 2018-12-04

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

AHC POLSKA SP. Z O.O. 0000762034
ul. Marii Świątkiewicz 50, 05-552 Jabłonowo

SAMPORT SP. Z O.O. 0000761924
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

"MERKURY - MARKET" KRZYŻANOWSKA ORACZ SP. J. 0000762349
ul. Pogodna 10, 87-800 Włocławek

ARTMAN SP. Z O.O. 0000762111
ul. Niedomicka 47, 33-132 Niedomice

OGRODY ELIZJUM GRUPA ELARA SP. Z O.O. SP. KOM. 0000761251
ul. Gaik 45, 31-338 Kraków

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS