INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

INVEST SP. Z O.O.
REGON:
38181501400000
NIP:
529-182-41-09
KRS:
0000757469
 
 
Data utworzenia:
2018-11-15
Data rejestracji:
2018-11-15
Data rozpoczęcia działalności:
2018-11-15
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-11-16
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Polna 9C
Miasto:
Baranów
Poczta:
96-314 Baranów

Data dodania: 2018-11-16

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

BUKSAN-ŁYKO SP. Z O.O. 0000771420
ul. Szopena 10, 38-500 Sanok

AVINCORE SP. Z O.O. 0000772885
ul. Chmielna 2, 00-020 Warszawa

MB GROUP SP. Z O.O. 0000772143
ul. Dolna Panny Marii 63, 20-010 Lublin

PANABIA SP. Z O.O. 0000772558
Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

TINCOAT SP. Z O.O. 0000770320
ul. Bitwy Białostockiej 8, 15-103 Białystok

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS