HOLANDIA.ORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

HOLANDIA.ORG SP. Z O.O.
REGON:
38252769400000
NIP:
631-268-39-57
KRS:
0000770771
 
 
Data utworzenia:
2019-02-07
Data rejestracji:
2019-02-07
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-07
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-07
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Szafirowa 57B
Miasto:
Gliwice
Poczta:
44-100 Gliwice

Data dodania: 2019-02-07

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

PIK&PIK SP. Z O.O. 0000770483
ul. Konstytucji 3 Maja 13F, 87-100 Toruń

COIN CLUB SP. Z O.O. 0000771227
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 15-275 Białystok

FABIANOWICZ SP. KOM. 0000772472
ul. Powstańców Śląskich 102, 01-466 Warszawa

ROYAL INDIA SP. Z O.O. 0000770616
ul. Prosta 19, 87-100 Toruń

TMK INVEST SP. Z O.O. 0000772034
ul. Wieluńska 38, 46-320 Praszka

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS