GOLDRAUSCH INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GOLDRAUSCH INTERNATIONAL SP. Z O.O.
REGON:
38311162000000
NIP:
634-295-70-46
KRS:
0000782053
 
 
Data utworzenia:
2019-04-15
Data rejestracji:
2019-04-15
Data rozpoczęcia działalności:
2019-04-15
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-04-15
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Adama Mickiewicza 29
Miasto:
Katowice
Poczta:
40-085 Katowice

Data dodania: 2019-04-15

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

REN YI SP. Z O.O. 0000781452
ul. Nadrzeczna 16A, 05-552 Wólka Kosowska

SERWIS-ZST SP. Z O.O. 0000782368
ul. Żmigrodzka 244A, 51-131 Wrocław

PRO CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O. 0000781396
ul. Patriotów 220, 04-701 Warszawa

ELEKTRO-PIODAR SP. Z O.O. 0000780052
ul. Kominiarska 23, 51-180 Wrocław

FUNDACJA AKTYWNOŚCI ARTYSTYCZNYCH I WSPIERANIA INICJATYW MUZYCZNYCH "MAGNA ARTIS" 0000779839
ul. Oceaniczna 14, 85-435 Bydgoszcz

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS