GLOBAL_INSURANCE_COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GLOBAL_INSURANCE_COMPANY SP. Z O.O.
REGON:
38274212200000
NIP:
521-385-88-50
KRS:
0000774849
 
 
Data utworzenia:
2019-03-05
Data rejestracji:
2019-03-05
Data rozpoczęcia działalności:
2019-03-05
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-03-05
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Wołodyjowskiego 63
Miasto:
Warszawa
Poczta:
02-724 Warszawa

Data dodania: 2019-03-05

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

SAAQ SP. Z O.O. SP. KOM. 0000775220
ul. Szlenkierów 1, 01-181 Warszawa

EUROPEJSKI OŚRODEK ROZWOJU GOSPODARKI SP. Z O.O. 0000776019
ul. Na Wspólnej 20, 43-180 Orzesze

VIVA PAYMENT SERVICES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE 0000774637
ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa

KOŚCIUSZKI 60 SP. Z O.O. SP. KOM. 0000775793
ul. Gdańska 91, 90-613 Łódź

GOLDEN CREDIT POLSKA SP. Z O.O. 0000776302
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS