GLOBAL ANALYTICS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GLOBAL ANALYTICS SOLUTION SP. Z O.O.
REGON:
38249047100000
NIP:
851-323-42-27
KRS:
0000770232
 
 
Data utworzenia:
2019-02-04
Data rejestracji:
2019-02-04
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-04
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-04
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 22
Miasto:
Szczecin
Poczta:
71-410 Szczecin

Data dodania: 2019-02-05

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

INTERSEGURO SP. Z O.O. 0000770998
ul. Żeglarska 31, 87-100 Toruń

DOXAN SP. Z O.O. 0000769545
ul. Barkocińska 15, 03-543 Warszawa

INTELIGENT ELECTRONICS SYSTEMS SP. Z O.O. 0000770680
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 37/39, 04-454 Warszawa

MAMEDOV SP. Z O.O. 0000771020
ul. Wojska Polskiego 51, 26-700 Zwoleń

FLEXBIZ SP. Z O.O. 0000770342
ul. Świętokrzyska 30, 00-116 Warszawa

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS