FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO SZTUKI "MIDOSZU"

FUNDACJA Z MIŁOŚCI DO SZTUKI "MIDOSZU"
REGON:
38122754700000
NIP:
123-141-02-47
KRS:
0000747173
 
 
Data utworzenia:
2018-09-05
Data rejestracji:
2018-09-05
Data rozpoczęcia działalności:
2018-09-05
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-09-06
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Kazimierzowska 19
Miasto:
Konstancin-Jeziorna
Poczta:
05-510 Konstancin-Jeziorna

Data dodania: 2018-09-07

Opłacono: 2018-09-17

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

WIKTORI INK SP. Z O.O. 0000761259
ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa

POL-DREAM SP. Z O.O. SP. Z O.O. 0000760870
ul. Milionowa 84A, 92-310 Łódź

MAPLE MEO SP. Z O.O. 0000761971
ul. Urocza 54, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

LOPAK SP. Z O.O. 0000760502
ul. Harcerska 9, 78-400 Szczecinek

KAMPINOS TELCO SP. Z O.O. 0000760915
ul. Szczera 48, 05-080 Izabelin C

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS