FUNDACJA SAFE TRAVEL

FUNDACJA SAFE TRAVEL
REGON:
38254217900000
NIP:
728-283-57-41
KRS:
0000771331
 
 
Data utworzenia:
2019-02-08
Data rejestracji:
2019-02-08
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-08
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-11
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Grabowa 6A
Miasto:
Bukowiec
Poczta:
92-701 Łódź

Data dodania: 2019-02-11

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

GUSTAV WOLF SHARED SERVICES SP. Z O.O. 0000771377
ul. Amerykańska 1, 47-143 Ujazd

PDC INDUSTRIAL CENTER 117 SP. Z O.O. 0000769976
ul. Grzybowska 2, 00-131 Warszawa

GUTENBERG DRUK SP. Z O.O. 0000771847
Aleje Jerozolimskie 49, 02-001 Warszawa

FUNDACJA HELP FURAHA 0000770137
ul. Zaporoska 8, 30-389 Kraków

IIS SP. Z O.O. 0000771257
ul. Zielona 5/7, 90-414 Łódź

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS