FUNDACJA MEDYCYNY PRENATALNEJ IM. ERNESTA WÓJCICKIEGO

FUNDACJA MEDYCYNY PRENATALNEJ IM. ERNESTA WÓJCICKIEGO
REGON:
38356065300000
NIP:
113-299-91-42
KRS:
0000789473
 
 
Data utworzenia:
2019-06-05
Data rejestracji:
2019-06-05
Data rozpoczęcia działalności:
2019-06-05
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-06-05
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Rejestr:
REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Marokańska 4H
Miasto:
Warszawa
Poczta:
03-977 Warszawa

Data dodania: 2019-06-05

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

BOSNER SP. Z O.O. 0000790260
ul. Floriana Stablewskiego 6D, 60-213 Poznań

"CZAS NA ŁÓDŹ" 0000790836
ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

"FUNDACJA APIKULTURA" 0000789733
ul. Racławicka 162, 34-125 Sułkowice

EKO FUTURE SP. Z O.O. 0000790250
Kożanówka 130, 21-533 Rossosz

DYNAMIC SHARING SP. Z O.O. 0000789854
ul. J. Gallusa 12, 40-594 Katowice

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS