FINDELLAY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FINDELLAY INVESTMENTS SP. Z O.O.
REGON:
38251047500000
NIP:
527-288-17-73
KRS:
0000770168
 
 
Data utworzenia:
2019-02-06
Data rejestracji:
2019-02-06
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-06
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2019-02-06
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
Aleje Jerozolimskie 56C
Miasto:
Warszawa
Poczta:
00-803 Warszawa

Data dodania: 2019-02-06

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

ECO WAY SP. Z O.O. 0000771917
ul. Wałbrzyska 11, 02-739 Warszawa

BRAVE MEDIA SP. Z O.O. 0000770611
ul. Bruzdowa 98G, 02-991 Warszawa

AT WORK SP. Z O.O. 0000770572
ul. Michała Spisaka 66, 02-495 Warszawa

DTN GROUP SP. Z O.O. 0000770906
ul. Srebrna 10, 00-810 Warszawa

UNIKA SP. Z O.O. 0000770973
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 58-303 Wałbrzych

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS