DARIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DARIANA SP. Z O.O.
REGON:
38198408200000
NIP:
521-384-92-65
KRS:
0000760370
 
 
Data utworzenia:
2018-12-07
Data rejestracji:
2018-12-07
Data rozpoczęcia działalności:
2018-12-07
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-12-07
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Domaniewska 37
Miasto:
Warszawa
Poczta:
02-672 Warszawa

Data dodania: 2018-12-07

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

J. SAFRA SARASIN POLSKA SP. Z O.O. 0000762147
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa

KLIN SP. Z O.O. 0000762026
Podfranciszkany 4, 96-115 Nowy Kawęczyn

TRETON SP. Z O.O. 0000760766
ul. Wspólna 63B, 00-687 Warszawa

MK INWESTOR SP. Z O.O. 0000761685
ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice

ARTPARTY SP. Z O.O. 0000761435
ul. Nadrzeczna 7A, 05-552 Jabłonowo

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS