CAM-TECH IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

CAM-TECH IT SP. Z O.O.
REGON:
38187654700000
NIP:
844-236-43-35
KRS:
0000759082
 
 
Data utworzenia:
2018-11-23
Data rejestracji:
2018-11-23
Data rozpoczęcia działalności:
2018-11-23
Data uzyskania wpisu do rejestru REGON:
2018-11-26
Forma prawna:
JEDNOSTKA SAMOFINANSUJĄCA NIE BĘDĄCA JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ LUB SAMORZĄDOWYM ZAKŁADEM BUDŻETOWYM
Forma własności:
NIEZNANA FORMA WŁASNOŚCI
Rejestr:
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Organ rejestrowy:
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 
Dane kontaktowe:
Ulica:
ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 8B
Miasto:
Suwałki
Poczta:
16-400 Suwałki

Data dodania: 2018-11-26

Najnowsze w krs.on-line.com.pl

"Q-MED.FIET.SZCZUKOCKI.SP. J." 0000762625
ul. Długa 10, 95-020 Andrespol

SEC L SP. Z O.O. 0000761218
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

SNV SP. Z O.O. 0000761467
ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

HEER SOFTWARE SERVICES SP. Z O.O. 0000761064
ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

EUROWING SP. Z O.O. 0000761786
Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS