Polska Klasyfikacja Działalności

Wyszukiwarka PKD dostępna jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego:
http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

krs.on-line.com.pl

Wyszukiwarka KRS